A GreenComp keretrendszer

A kép megtévesztő. Nem a méhecskékről lesz most szó. Bár lesz róluk még szó, csak egy másik posztban. Később.

Most egy Európai Uniós keretrendszerről lesz szó, amely a Green Comp nevet kapta. Itt írnak róla (angolul), meg itt tölthető le szintén angolul (és majd más nyelveken is). Van továbbá egy GreenComp projekt és honlap is, ami kapcsolódik, de nem teljesen ugyanez, itt.

A méhecske azért került ide, mert ezt a metaforát alkalmazza a keretrendszer:

A keretrendszerben szereplő fenntartható jövő egyes területeiről (virágok) az egyes kompetenciák (méhecskék) segítségével lehet a fenntarthatóság szempontjából releváns lépéseket elvégezni (virágpor) és a fenntarthatóság elősegítését (kaptár sejtjei) megtenni.

A fenntarthatóságért tanulás európai keretrendszere az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) feladatmeghatározásának megfelelően született. A keretrendszer az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, LLL) és azontúl az egész életre kiterjedő tanulás (life-wide learning, LWL) paradigmájából kiindulva, a korábbi európai keretrendszerekre (DigComp, EntreComp, Life-Comp) építkezve készült, sokszereplős szekértői konzultációs folyamatban.

A fejlesztők szándéka szerint a GreenComp referenciaeszközként több céllal alkalmazható, így a tantervek felülvizsgálatára; tanárképzési programok tervezésére, (ön)értékelésre és (ön)reflexióra, szakpolitikai fejlesztésekre, tanúsításra és értékelésre, valamint monitoringra is. A GreenComp ebben az értelemben nem a fenntarthatóságra nevelés kompetencia keretrendszere, hanem a fenntarthatóságért való tanulás kompetenciáinak referenciakerete.

Így néz ki a kiadvány.

A fenntarthatóság (sustainability) a GreenComp értelmezésében azt jelenti, hogy a bolygó és bármely életforma igényeit előtérbe helyezve biztosítjuk azt, hogy az emberi tevékenység nem lépi túl a bolygó kapacitását.

A GreenComp értelmezése szerint a fenntarthatósági kompetencia (sustainability competence) felhatalmazza a tanulókat arra, hogy megtestesítsék a fenntarthatósági értékeket, valamint komplex rendszereket értelmezzenek annak érdekében, hogy olyan cselekvéseket tegyenek vagy kérjenek, amelyek helyreállítják és fenntartják az ökoszisztémák egészségét, fokozzák az igazságosságot, és a fenntartható jövőre vonatkozó elképzeléseket hívnak elő. Szándéka szerint ez a meghatározás fejlődésközpontú. A tanulás minden típusát oktatási – formális, nem formális és informális – a fenntarthatósági kompetencia fejlesztésére szolgáló vektorként értelmezi. A GreenComp értelmezésében a fenntarthatóság mint kompetencia az élet minden szférájára vonatkozik, személyes és kollektív szinten egyaránt.

A környezeti fenntarthatóságért tanulás (learning for environmental sustainability) a GreenComp értelmezésében a fenntarthatóság szemléletmódjának elsajátítását jelenti, gyermekkortól felnőttkorig, annak megértésén keresztül, hogy az emberiség a természet része és azzal függőségi viszonyban áll. A megfelelő tudás, készségek és képességek birtokában a tanulók a változás előidézőivé válhatnak, akik egyéni és közösségi szinten is hozzájárulnak a bolygó kapacitásán belül megvalósuló jövő alakításának.

A GreenComp négy területre csoportosít 12 kompetenciaterületet, amelyeket részletesen is tárgyal és szintez tudás, készségek és attitűdök szerint.

A keretrendszer mind a 12 kompetenciája minden (az élethosszig tartó tanulás szerint, tehát tág értelemben vett) tanulóra alkalmazható, életkorától és iskolai végzettségétől függetlenül, bármilyen oktatási – formális, nem formális és informális – tanulási környezetben.

KompetenciaRészkompetenciaStandard
1. a fenntarthatósági értékek megtestesülése (embodying sustainability values)1.1. a fenntarthatóság értékelése (valuing sustainability)Elgondolkodik a személyes értékeken; azonosítja és elmagyarázza, hogyan változnak az értékek az emberek között és az idő múlásával, miközben kritikusan értékeli, hogyan illeszkednek azok a fenntarthatósági értékekhez.
1. a fenntarthatósági értékek megtestesülése (embodying sustainability values)1.2. a méltányosság támogatása (supporting fairness)Támogatja a méltányosságot és az igazságosságot a jelenlegi és a jövő generációi számára, és tanul az előző generációktól a fenntarthatóság érdekében.
1. a fenntarthatósági értékek megtestesülése (embodying sustainability values)1.3. a természet népszerűsítése (promoting nature)Felismeri, hogy az ember a természet része, továbbá tiszteletben tartja más fajoknak és magának a természetnek a szükségleteit és jogait az egészséges és ellenálló ökoszisztémák helyreállítása és regenerálása érdekében.
2. a fenntarthatóság komplexitásának megértése (embracing complexity in sustainability)2.1. rendszerben való gondolkodás (systems thinking)Képes minden oldalról megközelíteni egy fenntarthatósági problémát; az idő, a tér és a kontextus figyelembe vételével megérti, hogy az egyes elemek miként hatnak egymásra a rendszereken belül és a rendszerek között.
2. a fenntarthatóság komplexitásának megértése (embracing complexity in sustainability)2.2. kritikai gondolkodás (critical thinking)Értékeli az információkat és az érveket, azonosítja a feltételezéseket, megkérdőjelezi a jelenlegi állapotot, továbbá átgondolja, hogy a személyes, társadalmi és kulturális háttér hogyan befolyásolja a gondolkodást és a következtetéseket.
2. a fenntarthatóság komplexitásának megértése (embracing complexity in sustainability)2.3. problémakeretezés (problem framing)Fenntarthatósági problémaként fogalmazza meg a jelenlegi vagy potenciális kihívásokat (beleértve azok nehézségi fokát, az érintett személyeket, az időbeli és földrajzi kiterjedést) azért, hogy megfelelő megközelítéseket találjon a problémák előrejelzésére és megelőzésére, valamint a már meglévő problémák mérséklésére és az azokhoz való alkalmazkodásra.
3. a fenntartható jövő elképzelése (envisioning sustainable futures)3.1. jövővel kapcsolatos műveltség (futures literacy)Alternatív fenntartható jövőre vonatkozó forgatókönyveket képzel el és dolgoz ki, valamint azonosítja a kívánt fenntartható jövő eléréséhez szükséges lépéseket.
3. a fenntartható jövő elképzelése (envisioning sustainable futures)3.2. alkalmazkodóképesség (adaptability)Kezeli az átmeneteket és kihívásokat a fenntarthatósággal kapcsolatos összetett helyzetekben, továbbá a jövővel kapcsolatos döntéseket hoz a bizonytalanság, a kétértelműség és a kockázatok mellett.
3. a fenntartható jövő elképzelése (envisioning sustainable futures)3.3. felfedező gondolkodás (exploratory thinking)Összetett gondolkodásmódot sajátít el a különböző tudományágak megismerésével és összekapcsolásával, kreativitással, valamint újszerű ötletekkel vagy módszerekkel való kísérletezéssel.
4. cselekvés a fenntarthatóság érdekében (acting for sustainability)4.1. politikai ágencia (political agency)A politikai rendszerben való eligazodás érdekében azonosítja a fenntarthatatlan magatartással kapcsolatos politikai felelősséget és az elszámoltathatóságot, és hatékony fenntarthatósági politikákat követel meg.
4. cselekvés a fenntarthatóság érdekében (acting for sustainability)4.2. közös tevékenység (collective action)Másokkal együttműködve cselekszik a változásért.
4. cselekvés a fenntarthatóság érdekében (acting for sustainability)4.3. egyéni kezdeményezés (individual initiative)Meghatározza a fenntarthatósággal kapcsolatos saját lehetőségeit, és aktívan hozzájárul a közösség és a bolygó kilátásainak javításához.

Forrás: Bianchi, G., Pisiotis, U. and Cabrera Giraldez, M., GreenComp The European sustainability competence framework, Punie, Y. and Bacigalupo, M. editor(s), EUR 30955 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-53206-4, doi:10.2760/64645, JRC128040.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s